Fredsvagten ved Christiansborg

Nyhedsbrev 18, juli 2011

 

Kære fredsvagt-venner og støtter

 

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_17,_16 etc

Hvis man ikke ønsker at modtage FredsVagtens Nyhedsbreve så send en mail uden indhold med subjekt ’Nyhedsbrev nej tak’ til bo@fred.dk fra den mailadresse det modtages på.

 

Det er blevet sommer, og jeg starter med det sædvanlige klynkeri…

solen, pladsen den tomme, regnen, pladsen den endnu mere tomme, vinden, fanerne viser retningen.

Publikum, klienterne, fredskunderne eller sjældne krigeriske opponenter kommer hen.

Turister i flokke ude fra krydstogtskibene føres i kort snor til de vedtagne seværdigheder; det var København, Gøteborg eller Gdansk næste. En fredsvagt kan tænke sine tanker når han betragter turisterne fotografere de ganske vist visuelt spændende balancestatuer vi har som selskab i disse tider. Men ikke fotografere de lisså smukke og spændende fredsfaner. Hvorfor? Kom og find en forklaring.

 

Næste Nyhedsbrev vil falde primo oktober, få uger før vi runder 10 år. Slå kryds i kalenderen – et eller andet kommer til at ske, ingen ved endnu hvad, måske imploderer vi en fredsbombe der suger alt krigshåndværk og grådighed til sig… den skal lige opfindes først ;-)

 

Angående krydser i kalenderen; Flagdag 2011.

Vi har netop modtaget politiets bekræftelse på vores demo-anmeldelse for 3. kvartal, hvor der står at vi 5. september forlægges til Ved Stranden ud for nr. 8… dvs ligesom sidste år. Ergo laver vi flagparade igen, og ergo skal vi løse problemet om hvorvidt vi vil respektere det der et minuts stilhed for de døde soldater.

5. september er en mandag i år, men vi beder jer, alle som kan, møde op på ovennævnte adresse og konfrontere militærparaden. Sidste år accepterede politiet vores 200 meter lange flagallé… det gør de ikke nødvendigvis igen da vi uden tilladelse bruger kommunens rækværk til vores installation. Der er desuden kommet kajanlæg for kanalrundfarten. Med andre ord skal vi helst være minimum 100 idet vi i givet fald må stå/gå med PACE-fanerne. Så STORT kryds ved 13-15 tiden, det er en sjældenhed at kunne konfrontere selve militarismen på denne måde.

Og et tredje kryds skal slås ved 10. september hvor der er FredsFestival på Karensminde. Det er dagen før 10-året for den ny tids startskud: 9/11 ~ 11. september


Generalforsamling

Holdt vi som vi plejer; de nødvendige dukkede op og havde en hyggelig aften i foreningens lokaler hos Jens, hvor vi i al fredsommelighed besluttede at foreningen fortsætter status quo.

 

Libyen fortsat

I april og igen i maj aflyste vi stormøde for den relevante Libyen-demo samme lørdag.

I maj selvom følelsen af at det var for meget for alt for få forbenede antiimperialister, bredte sig.

Og den blev da også aflyst ude ved ambassaden fordi fremmødet var for sølle.

Så der bredte sig en beslutsomhed om at vi bliver sgu nødt til at holde vores stormøder.

Der er hele tiden relevante demoer.

 

Og Libyen krigen fortsætter, nu på 4. måned. Trods de massive bombardementer af Gadaffis militære anlæg og styrker formår han åbenbart stadig at trænge oprørerne tilbage.

Er de oprørere et bundt fantaster som ikke har befolkningens opbakning. Jeg ved det ikke, men jeg stoler stadig ikke på de oplysninger jeg får fra den militaristiske konsensus.

Men der er ikke megen politisk uenighed og således ingen politisk debat om emnet.

Gadaffi skal fjernes; folket æder det igen råt. 27. juni meddelte nyhederne at han nu er stævnet for krigsforbryderdomstolen. Hallo, det er SÅ ulige; hvornår bliver Bush stævnet for den domstol. Håbløsheden trænger helt ind gennem

FredsVagtens kerne hvor et par gode medlemmer initialt støttede beskyttelsen af Benghazi mod den onde diktator. At skille skæg fra snot, når medierne hele tiden ser i det retning ’Kejseren’ peger og meningsmøllerne maler fra alle sider.

Hverdagen – tak, den kan vi forholde os til.

 

1. maj

Vi regnede med at slå os ned hvor vi plejer, men så var alle mål trillet langt væk og i øvrigt var det koldt blæsende fra nordøst. Jeg var der kl 11 for netop at tjekke mulighederne ud inden folket myldrede ind først på eftermiddagen. Helt oppe ved Østre Alle var der noget trådhegn lige langs med hovedstien. Og der var fordel af sol og læ, kun frygtede vi lidt pissoirstanken fra buskadserne, men det dominerede ikke.

Fredsfanerne er smukkest i modlys ;-) og vi fredsvagtede en hyggedag i det grønne.

Ikke meget aktive og konfronterende med løbesedler… dovne kan man vel sige.

Men man kan også sige at vi slappede af i beundringen af det pacifistiske billede, og lod folk reflektere inde i deres ubeskyttede selv, når de går forbi i egne tanker uden at blive anmasset.

Det trak sammen til regn, men Morten og Malene dansede soldansen så de holdt den tilbage indtil hen af seks. Morten lagde virkelig troværdig energi i sagen.

flagene er smukkest i modlys

LOL, de ER skøre, de fredsvagter, og det er jo også en slags fred; at turde være sig selv.

Morten betvinger skyerne

Det lykkedes faktisk lidt; på et tidspunkt skinnede solen en sidste hilsen før de termodynamiske kræfter overtog dagen.

 Skilte

Vi fik stjålet vores 3 løse skilte engang i foråret, og endelig primo maj var skilteskoven genoprettet med et nyt skilt på engelsk om de der 4 positiv-paroler vi har; GLOBAL RETFÆRDIGHED etc.

Igen en fastholdelse af vores betydning. Af at græsset gror selv om man ikke kan se det. Oprustning af grejet er vigtigt.

nyt skilt

Jeg sprang dog lidt over det lave gærde ved at tegne de røde bogstaver med tush, i stedet for at male.

Allerede efter et par måneder er det grundigt falmet. Nå så bliver de malet op en dag.

 

 Kay laver lys

Det er blevet hans gebet.

 
 

 Jeg må dog indrømme at jeg er noget kritisk overfor hans nonchalante hælden rundt med den flydende paraffin. Det er nogen gange et værre svineri, især når det er henne ved rotunden. Desuden er vi nogen der synes han fylder lysspandene for meget – de er vindfølsomme helt oppe ved spandens kant. Men Kay har sine metoder og sine begrundelser som han i al fald selv forstår, og sådan er det så.

Men svineriet er undertegnede, som juridisk ansvarlig overfor kommunen, ikke glad for. Også fordi det ser ikke pænt og ordentlig ud.

 

Minoriteternes Grundlovsdag

Igen fejrede vi denne dag hvor Grundloven blev givet med at huske på alle de minoriteter der reelt ikke nyder lige ret.

Vi finder til stadighed at fredsfolk er en minoritet, så det er stedet for os.

I varmeste sommervejr sad vi da igen på plænen mellem Den Grå Hal og Operaen på Christiania.

Og lyttede til gode taler og sange. Hyggedag igen ;-) På FredsVagtens vegne holdt jeg en ganske kort improviseret tale og sang et par sange.

 

Vi har jo til stadighed selskab af Galschiøts balancestatuer og observerer deres dialog med forskellige faner, tårne og andre magtsymboler.


                          

    

Soldat, du er tilgivet

Som nævnt i sidste Nyhedsbrev protesterede vi 25. februar på Rådhuspladsen mod en militærparade og hyldest til et fra Afghanistan hjemvendt hold ti.

Til denne lejlighed havde vi kreeret en løbeseddel med overskriften: soldat, du er tilgivet.

Den kom til at danne extemporal-tekst for 9. klasse afgangsprøve, sat op imod uddrag af Foghs nytårstale i 2002.

Meget flot eksponering må vi sige, som vi imidlertid ikke helt åbent kan prale med, da den kan genbruges til næste år.

Ved denne lejlighed blev det igen tydeligt hvor vandene skiller mellem FredsVagten og Nej til Krig:

Vi fastholder den enkelte soldats afgørende ansvar for sin deltagelse i krigene (ellers var der jo ikke noget at tilgive), mens Nej til Krig ser soldaterne som ofre for regeringens politik.

 

Grejet mellem år og dag

Til slut et lille øjebliksbillede. Vind og vejr og tidens tand slider hårdt på vores grej.

Efter taskeforbuddet i januar har vi jo nu tingene i lommer på indersiderne af satellitterne.

Det fungerer fint og er holdbart nok indtil videre. Flagstangen sidder i hjørnerne ned gennem en tråd og hviler på en næste tråd. Enderne af stængerne er der filet rille i. Et enkelt system som gør at flagene kan gribes op af denne holder lisså hurtigt som man får øje på en sort diplomatbil, eller andet der fortjener en nærmere markering.

 

Når vinden rokker rundt med satellitterne, æder til sidst wiren pladen og der må bores nye huller. Det bliver der så ;-)

 

 Gode fredshilsner

Bo

Og husk nu at slå kryds 5. september, 10. september og 19. oktober


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 10/07/2011