Fredsvagten ved Christiansborg

 
 

NEDRUSTNINGSMINISTERIUM

 

 

 Efter mange års folkelig bekymring på klimaområdet fik mange nationer
 herunder Danmark endelig et Klima - og Energiministerium. Da udviklingen
 på et andet område er ligeså bekymrende forslår FredsVagten at der
 oprettes et Nedrustningsminiisterium med henblik på at finde mekanismer
 til at bremse op overfor oprustning i Danmark .Danmark har i 1968-71 haft
 
en nedrustningsminister (Kresten Helveg Petersen) og Verdensbanken har
 også anbefalet at der findes mere fredelige måder at løse konflikter på.
 Fredsvagten vil meget gerne deltage i den videre debat.

 

 

FREDSVAGTEN V/CHRISTIANSBORG      13.juli 2011

 

  

Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 16/07/2011