Fredsvagten ved Christiansborg

Fra Bo Richardt <bojak_bludo@yahoo.dk>

Pressemeddelelse
31. august 2006

Det er lykkedes den danske 9/11 Komité at få forfatteren til den kontroversielle
bog Det Nye Pearl Harbor, religionsprofessor David Ray Griffin, til Danmark.
Den 13. og 14. september gæster professor Griffin således København, hvor han
for første gang vil fortælle et dansk publikum om de mange mystiske og
usandsynlige omstændigheder der giver god grund til at tvivle på den officielle
udlægning af den forfærdelige terrorbegivenhed i USA for snart 5 år siden.

Til trods for, at 9/11 er en af verdens mest presseomtalte begivenheder, er
talrige og foruroligende omstændigheder fortsat gådefulde, og mange spørgsmål
ubesvarede. For eksempel:
Hvordan kunne fire kaprede passagerfly få lov til at forlade deres flyveruter i
op til en time og 20 minutter uden at de amerikanske myndigheder forhindrede
deres dødelige forehavende?
Hvordan kunne en Boeing 757 flyve ind i siden af USA´s forsvarsministerium uden
at et eneste af Pentagons mange overvågningskameraer efterfølgende har kunnet
levere et tydeligt billede af flyet?
Hvorfor var der ikke udenfor Pentagon troværdige vragdele fra dette fly, der med
et vingefang på næsten 40 meter kun efterlod et knap 6 meter stort hul hvor det
bragede ind i Pentagons ydermur med 800 km i timen?
Hvorfor faldt det 47 etager høje WTC-7 sammen om eftermiddagen?
Hvem var det der tjente adskillige millioner på faldende aktiekurser. Hvad var
deres begrundelse for denne usædvanlige satsning på netop de flyselskaber der
lagde fly til 9/11-terrorangrebet.

I alt opregner Griffin i sin Det Nye Pearl Harbor bog fra 2004, 40 såkaldte
"rygende pistoler" (bilag 1); en række tunge indicier som peger på, at den
amerikanske ledelse - eller en sideordnet magt - selv aktivt deltog i udførelsen
af angrebene på Pentagon og World Trade Center.
En sådan anklage er uhyrlig og alarmerende, men ikke desto mindre en reel
mulighed, hvilket enhver vil vide, som har læst Griffins veldokumenterede og
troværdige gennemgang af de mange ulogiske omstændigheder før, under og efter
denne katastrofalt uforglemmelige septemberdag hvor en ny verdensorden tog sit
afsæt.

Griffins solide arbejde fortjener en seriøs behandling, frem for fortielse og
nedgørelse (bilag 3), som hidtil overvejende har været skæbnen for kritikere af
den officielle forklaring. Således også den danske presses modtagelse af den
danske oversættelse af Griffins bog der udkom på Progressive Publishing sidste
år. (tlf: 8640-9944 info@prognet.dk)
9/11 har på kort tid medført en historisk forandring af den vestlige verdens
værdigrundlag. Forsvarspolitik, retssikkerhed m.m. er under voldsom forandring i
disse år: hvilket vi også mærker her i Danmark; terrorpakker, FN-stridig
krigsdeltagelse, øget overvågning af civilsamfundet, øget terrorfrygt.
To gange har den amerikanske højesteret dømt Bush-regeringens administration i
strid med amerikansk lov. Dels den umenneskelige behandling af flere hundrede
fanger på Guantanamobasen i Cuba og dels den omfattende aflytning af titusindvis
af civile amerikanere. Men hverken lovbrud eller Højesteretsdom har affødt dét
ramaskrig, det indiskutabelt ville have gjort, hvis det var sket før 11.
september 2001.

Også på den baggrund er en seriøs behandling af Griffins dokumentation, analyser
og teorier af stor betydning for demokratiet, der reelt er undergravet når vi
tillader så store politiske forandringer uden ordentlig oplysning og debat om
grundlaget for disse forandringer.

Her i København vil 9/11-Komiteen i form af en række arrangementer i september
åbne for den diskussion om de mange ubesvarede spørgsmål, som Vestens ledere til
dato ikke har anerkendt betydningen af.

venligst
9/11 Komiteen i Danmark
v/
Bo Richardt, bo@fred.dk, 4913-1887, 5090-1860

Vi er uafhængige af politiske partier, kun interesserede i demokrati,
retfærdighed, oplysning og ikke mindst en fredelig og bæredygtig fremtid.

bilag 1 40 "rygende pistoler"
bilag 2 kortfattet CV for Griffin
bilag 3 eksempel på debatniveauet
bilag 4 Kejserens Nye Klær

-------------------------------

bilag 1 (3 sider)
Vi vil nota bene bemærke at vi ikke er enige i alle disse punkter, men at
substansen dog er tilstrækkelig til at demokratiet må kræve nogen udtømmende
svar.

Griffins 40 "rygende pistoler" i Doris Kruckenbergs oversættelse

1. De bristende standardprocedurer til at standse Fly 11. (WTC Nord)

2. De bristende standardprocedurer til at standse Fly 175. (WTC Syd)

3. De bristende standardprocedurer til at standse Fly 77. (Pentagon)

4. Det faktum at den officielle historie om disse fejl blev ændret få dage efter
11/9.

5. Det faktum at der, ifølge den anden version af den officielle historie, gik
ordrer til luftbasen Otis om at sende jetkampfly op for at standse Fly 11 og
175, i stedet for til den nærmere base, McGuire.

6. Det faktum at ordren om at sende jetkampfly op for at beskytte Washington gik
til Langley Air basen, i stedet for til den nærmere base, Andrews.

7. Det faktum at, selv med NORAD (North American Aerospace Defense Command)
tidsangivelse og den længere afstand fra Otis og Langley, burde kampflyene på
højeste fartniveau være nået frem i tide til at forhindre angrebene på Sydtårnet
(17 min. efter Nordtårnet) og Pentagon (35 min. efter Sydtårnet)..

8. Det faktum at de kampfly, der kom for sent til at forhindre Fly 11 og 175
(WTC), ikke blev beordret videre til Washington, selv om man på det tidspunkt
vidste, at Fly 77 var blevet kapret og havde vendt næsen mod Washington.

9. Transportminister Minetas rapport af en samtale hvor en ordre fra
Vicepræsident Cheney om at "holde stille" fremgår.

10. Det faktum at tre stålkonstruerede højhuse for første gang i historien
kollapser (i New York 11/9-2001) på grund af ildebrand - endda ganske begrænsede
sådanne, især i Sydtårnet og Bygning 7.

11. Det faktum at Sydtårnet faldt først, på trods af at dette tårn - fordi det
blev ramt senere og brændte mindst.

12. De mange forskellige fysiske beviser på at Tvillingetårnene og Bygning 7
kollapsede ved kontrolleret sprængning. (Fordi der er så mange forskelligartede
beviser herpå, - fx det faktum at alle stålbjælker og ditto søjler blev brudt i
størrelser, der lige får plads i en lastbil, - ville dette punkt kunne deles op
i mange "rygende pistoler".)

13. Larry Silversteins [´ejeren´ af World Trade Center, red] udtalelse om at han
og brandvæsenet besluttede at "hive" (jargon for at aktivere kontrolleret
nedrivning) World Trade Center 7. Dette i kombination med at brandvæsenet
beviseligt vidste, at bygning 7 skulle kollapse, på trods af at der ikke var
mindste fysiske tegn på, at det var nært forestående.

14. Borgmester Giulianis udtalelse om at han i forvejen vidste at
Tvillingetårnene ville kollapse.

15. Hastigheden hvormed alt stål fra alle tre bygninger blev fjernet, -
mærkeligt især i forbindelse med bygning 7 hvor der ingen ofre var, - og således
ikke blev undersøgt. (Bortfjernelse af bevismateriale er forbudt efter
amerikansk lov).

16. Det faktum at fotografier viser, at hullet i Pentagon er langt mindre end
det, der kunne være skabt af en Boeing 757.

17. Det faktum at fotografier viser, at der ikke fandtes væsentlige rester af et
stort fly udenfor den hullede mur.

18. Det faktum at øjenvidner inde i Pentagon tilkendegav, at de ikke havde set
noget der lignede en flyvemaskine der.

19. Det faktum at Vestfløjen, langt fra at være den del af Pentagon som
terrorister med rimelighed ville udse som mål, også var det sted der er teknisk
sværest at ramme (i forhold til den retning flyet kom fra).

20. Det forhold at ethvert fly, som ikke er udstyret med "venligsindet"
signalering, automatisk ville blive skudt ned af Pentagons missiler.

21. Den usandsynlighed at et kapret passagerfly med kurs mod Washington, kunne
have fløjet gennem USA´s luftrum i omkring 40 minutter. Ikke mindst på det
tidspunkt hvor tårnene i New York brændte.

22. Indicierne for at Fly 93 blev skudt ned.

23. Det faktum at Præsident Bush ved ankomsten til Sarasota-skolen, efter at
have talt i telefon med Condolezza Rice, gav indtryk af at være uvidende om at
yderligere to flyvemaskiner var blevet kapret, (Efter det der allerede havde
ramt WTC´s Nordtårn).

24. Det forhold at Bush, efter at have fået at vide at også Sydtårnet var blevet
ramt, ikke agerede som sit lands øverstkommanderende, ikke udviste nogen logisk
reaktion i forhold til nyheden om at USA var udsat for det største
terroristangreb nogensinde.

25. Det forhold at Bush og hans følge, inklusive hans egen
efterretningsafdeling, ikke udviste nogen tegn på frygt for at blive angrebet,
mens de var i Florida. Dét skønt de på dette tidspunkt umuligt kunne vide, hvor
mange fly der kunne blive kapret, eller hvilke mål terroristernes havde udset
sig.

26. De mangfoldige benægtelser fra Bush-regeringsmedlemmers side om at de skulle
have nogen anelse om, at flyvemaskiner kunne anvendes som våben i et
terrorangreb mod USA. Dét til trods for at sådan viden var vidt spredt, delvis
gennem at regeringen selv havde modtaget advarsler om terroristers planlægning
af netop den slags angreb.

27. Det faktum at FBI måtte have haft specifik forhåndskendskab til angrebet,
givet (a) deres konfiskering af en film med angrebet på Pentagon bare 5 minutter
efter, (b) deres konfiskering af lister på studerende fra alle Floridas
flyveskoler i løbet af 18 timer, og (c) vidneudsagnet fra FBI-agenter (til David
Schippers og "The New American") om at de kendte til datoer og mål for et angreb
på New York flere måneder inden 11/9.

28. De gentagne benægtelser fra Bush-regeringsmedlemmers side om at de skulle
have modtaget nogen som helst forhåndsinformation om 9/11, noget som stærke
beviser modsiger. Bl.a. dét at en vældig mængde put-optioner på United Airlines,
American Airlines og Morgan Stanley Dean Witter var blevet opkøbt. (I en lang
note til dette spørgsmål nævnes en professor i finanser ved Illinois universitet
og hans strikt tekniske forklaring på, hvordan terrorister og deres medsvorne,
ved anormal lang put-volumen, let har kunnet profitere på forhåndskendskab til
angrebet 11/9.)

29. Det forhold at Osama bin Laden, skønt i årevis officielt udnævnt til den
"mest efterlyste forbryder" i USA, bare to måneder inden 11.september blev
behandlet af en amerikansk kirurg og besøgt af en CIA-agent på et amerikansk
hospital i Dubai.

30. Vidneudsagnene fra lokale FBI-agenter i Phoenix, Minnesota, New York og
Chicago om at relevante undersøgelser, der kunne have opklaret komplottet,
uforklarligt blev ignoreret og blokeret.

31. Trakasserierne og nedrangeringen af DIA-efterretningsagenten Julie Sirrs
efter at hun rapporterede om et planlagt snigmord på Ahmad Massood i
Afghanistan.

32. Beviserne på at Bush-administrationen allerede i juli 2001 havde besluttet,
at man skulle angribe Afghanistan "senest omkring midten af oktober", kombineret
med det faktum at 9/11 ved at ske netop da, gav USA´s militær tilstrækkelig
forberedelsestid til at starte sit overfald på Afghanistan d.7. oktober.

33. Beviserne for at det, efter 11/9 og i løbet af "jagten på bin Laden", op til
flere gange er sket, at han og hans Al Qaeda-styrker uhindret kunne forsvinde.

34. Rapporterne om at Bush-regeringen søgte at skjule forbindelsen mellem 9/11
og den pakistanske efterretningstjeneste ISI.

35. Det faktum at FBI, Justitsministeriet og Flyvevåbenet alle nægtede at svare
på spørgsmål vedrørende rapporten om, at mange af de (påståede) flykaprere havde
modtaget træning på amerikanske flyveskoler.

36. De mange grunde til at tvivle på historien om arabisk-muslimske flykaprere,
som den officielle konspirationsteori leverer. Ifølge bl.a. BBC lever en del af
kaprerne i bedste velgående.

37. Fyringen af, og den efterfølgende "mundkurv" på, FBI-"whistleblower" Sibel
Edmonds, efter hendes rapport om at 9/11-relaterede undersøgelser var blevet
saboteret af en spion.

38. Det faktum at folk som Julie Sirrs og Sibel Edmonds er blevet straffet, mens
der ikke foreligger noget om straf for nogen af alle dem, der handlede
angiveligt inkompetent og således ikke formåede at forhindre terrorangrebet
d.11/9.
Ikke i FFA, i FBI, i CIA, i DIA, i NSA, i Justitsministeriet, i Det Hvide Hus, i
NORAD, i Pentagon og i USA´s militær generelt.

39. Det faktum at Bush-regeringen har nægtet at afsløre identiteten på dem, der
købte put-optionerne til United Airlines, American Airlines og Morgan Stanley
Dean Witter.

40. Det faktum at Det Hvide Hus hele tiden har obstrueret de forsøg der blev
gjort - fra den i forvejen meget svage 9/11-kommissions side - på at forstå,
hvordan det var muligt at terrorangrebene d. 11.september kunne lykkes.

-------------------------------------------
Bilag 2

David Ray Griffin er pensioneret professor i filosofi og teologi ved Claremont
School of Theology
i Californien. Han har skrevet og redigeret mere end 20 bøger.
Efter Det Nye Pearl Harbor er han gået videre med undersøgelserne af 9/11 og
skrevet
en kritik af den officielle rapport, som han kalder 911 Commission Report:
Ommissions
and Distortions. (udelukkelser og fordrejninger) Den er desværre ikke udkommet
på dansk (endnu).

-------------------------------------------
bilag 3

Berlingske Tidende 8. august 2006, 2 sektion, magasin, side 11

Hul i hovedet

Der var engang en journalist ved navn Morten Løkkegaard. Han var ved DR, men er
nu blevet professionel ordstyrer, TV-pokervært og klummeskribent ved
S-togspjecen kaldet metroXpress.
I sidstnævnte gjorde han sig i den forgangne uge til begejstret talsmand for
konspirationsteorier, som ifølge ham naturligt er knyttet til »god
journalistik«. Løkkegaard siger, at »Sandheden er et sted derude. Men det kræver
et åbent sind at acceptere den«. Det er jo sandt, men man kan naturligvis også
være så langt »derude« og så åbensindet, at indholdet ryger ud, hvis man bevæger
hovedet. Men Løkkegaard er nu overbevist om, at det i virkeligheden var
Bush-regeringen, som stod bag 11/9 angrebene på USA, og han har kilder. De
tæller blandt andre Dan »Da Vinci Code« Brown, Michael Moore, en pensioneret
teologiprofessors bog med forord af Frank Grevil og »masser af hjemmesider på
nettet«. Det er jo unægtelig kvalitetskilder, så den må være god nok. Løkkegaard
kan derfor sige uden forbehold, at der slet ikke var et fly, der ramte Pentagon.
Givetvis af pladsmæssige årsager får vi ikke lige med, hvad der så egentlig blev
af flyet, der ellers angiveligt indeholdt blandt andre en kendt TV-kommentator
gift med en af Bushs ministre, som hun ringede til fra flyet? Og de 63 andre
ombord? Og hvad med øjenvidnerne? Blev det alt sammen fikset af en
administration, som dens kritikere siger er universelt inkompetent?
Hvis det er den slags »god journalistik«, Løkkegaard står for, tør man nok sige,
at det var godt, at han skiftede fra DR til metroXpress. Så formåede han da på
én gang at hæve kvaliteten begge steder.

Peter Kurrild-Klitgaard
Professor, Ph.D., M.Sc., M.A.

--------------------------------
bilag 4

I HC Andersens gamle eventyr om Kejserens Nye Klæder, jublede folket til
skræddernes dygtigt agiterede, men hule påstande, mens det i sidste ende viste
sig at være barnet der fik ret.

Godt nok ville en socialrealistisk udgang på eventyret (jævnfør bilag 3) være at
ungen fik en lussing og blev sendt hjem i seng… skal sådan en loppe komme og
fortælle os at vi er en flok klaphatte!

Er Griffin barnet?… det er der en reel mulighed for, så vi skylder os selv og
vores oplysthed at lige lytte til hvad det egentlig er han ”råber op” om. Måske
kan hans besøg gennembryde vores perception.


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 09/11/2006