Fredsvagten ved Christiansborg

Kære freds- og antikrigs-folk

 

5. september er det igen national flagdag for danske soldater i internationale ’missioner’.

 

FredsVagten er sendt i eksil på Ved Stranden 8 – ifølge politiets instrukser. Dette er lige ud for Boldhusgade.

Her vil vi opponere mod den officielle flagdag der arrangeres lige ovre på den anden side af kanalen, på Christiansborg Slotsplads. Dette vil vi gøre med lidt taler og musik i lavmælt fredsommelighed da vi formodentlig snart vil ha kampklædt politi til at lukke vores demonstration hvis de vurderer at vi ’overdøver’ krigstrommerne. Som sidste år, hvor vi konkluderede at ’freden må ikke skabe ufred på krigsskuepladsen’.

Sidste år var der parade med 3000 soldater, overværet af dronninger, krigsministre, biskopper mm. FredsVagten var smidt i ’Skammekrogen’ (lidt mere udførlig forklaring kan findes her i nyhedsbrev 11)

 

INVITATION

 

Flagdag 5. september 2010 fra kl. 10, Ved Stranden 8

 

Alle gode fredsfolk inviteres til at komme med specielle fredsflag til en flagallé vi vil opstille langs rækværket ud mod kanalen, dette vil være en særdeles fredelig (læs: stille) og samtidig meget tydelig markering af vores fredsønske, og desuden helt i overensstemmelse med den officielle dag; også vi flager fordi der er krig.

Almindelige fredsflag PACE og PEACE har vi masser af. Et eksempel på fredsvagt flagallé kan ses i nyhedsbrev 12, men denne gang har vi planer om at gøre den meget længere.

 

Som FredsVagten er så kommer vi til at stå der nogle timer; fra 10 til 18 uden at der nødvendigvis sker så meget. Vi kan jo synge fællessang; fredssange, igen meget lavmælt – det er vibrationen der tæller. Kom og vær med til at gi krigen fingeren, den venlige lillefinger, som dog mener det alvorligt. Det er FredsVagten i erkendelsen af at folk enten sover eller også stresser for at hænge på ræset… snarest begge dele.

 

Det bliver en god dag hvor vi for en sjælden gangs skyld har mulighed for at møde ’krigen’.

 

Vi ses

FredsVagten v/ Bo


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 24/07/2010