Fredsvagten ved Christiansborg

 

FredsVagten
ved Christiansborg

Pressemeddelelse 21. februar 2011

 

SOLDAT, DU ER TILGIVET

 

FredsVagten tager afstand fra at Københavns Kommune vil
hylde soldater der vender hjem fra Danmarks engagement i Afghanistan. For det
første er det slet ikke kommunens opgave at forholde sig til disse soldaters
arbejde, for det andet kan hyldesten af soldaterne ikke adskilles fra
anerkendelse af det arbejde de udfører, in casu den skammelige besættelse af et
fattigt fjernt land som på ingen måde på noget tidspunkt har truet Danmark. Vi
konstaterer endvidere at krigens rædselsfulde fænomen til stadighed gøres mere
og mere stueren i den danske kollektive bevidsthed.

 

ISAF-soldaterne i Afghanistan er en del af problemet og ikke
en del af løsningen. Soldaterne er dødens håndværkere og har selv valgt deres
arbejde, selv om de ofte prøver at videregive ansvaret for deres dødelige
gerning til politikerne og påkalder sig at de kun gør det arbejde regeringen
har pålagt dem, og at de således handler på demokratisk mandat fra det danske folketing.
Det de ikke har gennemskuet er at den forsamling (Folketinget) der har givet
dem dette demokratiske mandat, ikke har råderet over det territorium
(Afghanistan) mandatet omhandler. Vi minder om at en mand i august sendte Lars
Løkke en dødstrussel pr. mail idet han påpegede at han mandat fra en forening,
der med demokratisk flertal havde vedtaget at Lars Løkke skulle dø.

 

FredsVagten tror på at den overvejende del af soldaterne
selv har den holdning at de er i Afghanistan for at gøre noget godt for det
afghanske folk og samfund. Vi mener imidlertid de er ofre for regeringens
propaganda hvilket dog ikke frigør den enkelte fra hans moralske ansvar for det
job han udfører. En del synes krigen er en spændende leg (sic). Vi påpeger, uanset soldatens personlige motiv, at et forarmet land holdes i en fortsat krigstilstand,
og at soldaterne således er terrorister ifølge Straffelovens § 114.

 

Imidlertid tror FredsVagten på fred. Og en af vejene til
fred er tilgivelse. Vi tilgiver soldaten i samme øjeblik han angrer sin
handling, mens vi i vor ’aftenbøn’ ber om besindelse hos de soldater der
fortsat mener de har ret og mandat til at udøve terror.

 

FredsVagten vil møde soldater-paraden på Rådhuspladsen 25.
februar ca kl. 15 medbringende flag og vores hovedparole: ’KRIG ER
TERROR’, idet hver enkelt fredsvagt tilstede påberåber sig eget ansvar for sin
tilstedeværelse.

 

FredsVagten ved Christiansborg

www.fredsvagt.dk


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 25/02/2011