Fredsvagten ved Christiansborg

Fra hjemmesiden friedensfahnen.de :

De regnbuefarvede PACE faner,der stammer fra Italien (pace = fred) breder sig i Europa og i resten af verden.

Regnbuen er et gammelt symbol fra utallige sagn og eventyr,den står for fred og håb om en bedre verden.Og i mange urgamle religioner er regnbuen et tegn på fredelige kontakter mellem guder og mennesker.

I sommeren 2002 begyndte folk i Italien at hænge kulørte stofstykker ud af vinduerne for at tilkendegive protest mod USA's forberedelser til den folkeretsstridige angrebskrig mod Irak. En præst,pater Alex Zanotelli,kom på den ide-eftersom de brogede stoffer jo var i alle regnbuens farver- at fremstille en regnbuefane med påskriften PACE. Kirkelige organisationer som PAX CHRISTI stod for fremstilling og distribution,og allerede i efteråret 2002 ved den store demonenstration i Firenze i forbindelse med European Social Forum, kunne man se flere tusinde fredsfaner i vinduer,fra balkoner og i menneskemængden i gaderne.

I dag er der over 3 millioner fredsfaner — de 2 mil. i Italien,resten er på vej videre ud i verden.

Her i Danmark kan de købes hos FredsVagten ved Christiansborg. De koster 60 kroner/stk.

Vi sender dig X flag for X gange 60 kr + 30 kr i porto og omkostning. Beløbet indsættes på FredsVagtens Venners konto (8401-1041096, Swiftkode: RIBADK22). Sørg for at skrive din adresse i meddelelsesfeltet på indbetalingen, og PACE eller PEACE alt efter hvilken version af fanen du vil have (den findes som det se på billedet, også på tysk, men den version har vi ikke til salg). Så får du et fredsflag med posten. Og endelig skal du sende en mail til bo@fred.dk om din bestilling, alternativt ringe på 4913-1887 eller 5090-1860

Hvis du vil købe mange flag så ring eller skriv for en forhandling

fredsommeligste hilsner

FredsVagten

ps: november 2008; vi har fundet det nødvendigt at hæve prisen fra 50 til 60 kroner da vores indkøbspris ligeledes er hævet 10 kroner.


 

Fra Peacebus.org:

Marts 2003 købte 3 unge mennesker i Tyskland en gammel postbus, byggede den om til beboelse, malede den om i regnbuefarverne og kørte omkring og spredte fredsfaner og andet materiale. Først i Tyskland, senere gennem Østrig-Italien -Grækenland-Tyrkiet og Syrien til Irak. De ville ikke længere bare stå på sidelinien og kigge på, men ud og gøre en indsats for freden. Og deres budskab lyder : "- Hjælp os med at bygge et verdensomspændende netværk af venlige, gæstfrie og fredelige mennesker (Hospitality Club). Hæng et fredsflag ud af dit vindue for at vise omverdenen at du går ind for fred. Vores mål er at gøre det smukke fredsflag til et symbol,der forener alle fredsbevægelser i verden."

Det synes jeg vi skal hjælpe dem med.Køb en 3-4 flag og giv dem til venner og bekendte,så de kan være med til at præge bybilledet næste gang der er brug for det.

Hilsen J.O.


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 14/05/2011