Fredsvagten ved Christiansborg

Hvis du ikke har hørt det endnu:

Lørdag den 24. september afholdes der demonstration mod Irak-krigen OG
KONFERENCE på Chritianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34.

Konferencen starter kl. 10 med en debat om Modstand mod Irak-krig og
besættelse, hvor vi har oplægsholderne: Slimane Hadj, den danske
guantanamofange - Hind Al-Naimi Kjær, irakisk flygtning, Lad iraks folk
leve - Kamaran Tahir, irakisk kurder, Norge.
Kl. 11.30 afbryder vi konferencen og tager til demonstrationen på
Rådhuspladsen. Den slutter  passende på Christianshavns torv ca. 14.30.
Kl. ca. 14.30 genoptager vi konferencen med tema´et Den stigende racisme.
Oplægsholderne er ikke kendt i skrivende stund, men de vil blive
offentliggjort om få dage.
Kl. 16 skifter vi tema til Situationen i Palæstina, med oplægsholderne:
Carlo Hansen, journalist og forfatter - Irene Clausen,  Internationalt
Forum, netop hjemkommet fra Palæstina.

Der vil være åbent for dialog med tilhørerene efter alle oplæg. Der kan
købes sandwich til en rimelig penge. Af hensyn til indkøb og plads anbefales
tilmelding på 33 93 35 30 eller info@stopbush.dk.

Plakater og flyers kan hentes på Enhedslistens kontor, Studiestræde 24.
Se mere om demonstrationen på www.nejtilkrig.dk.


Hvis ikke du allerede har meldt dig til mail-listen for Fredsfestival 2006
vil dette blive den sidste mail, du får. Så send en svar-mail hvis du/I vil
holdes orienteret om forberedelserne til Fredsfestival 2006, der afholdes
den 20. maj med tema omkring FN-pagtens §51 "... den naturlige ret til
individuelt eller kollektivt selvforsvar i tilfælde af et væbnet angreb mod
et medlem af de Forenede Nationer ...".

For Valby og Sydvest mod krig
Gerd Berlev


Krig er terror!
Kontakt:
Bo 50901860
Minna 21515508.
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 07/11/2006