The Bush, the Blair and the Fjog

F                          C                             F

All we are saying; is give Peace a chance

(8 takters rundgang – vers starter samme sted som omkvæd

der kan synges bagved imens)

Everybody’s talkin’ ’bout the |Bush and the Blair

and the |Fjog logrer der, han har |oss’ en lille hær

som han |gern’ vill’ sætte ind, kom så |Fjog!, hent pind!

kom Per |Stig, der’ krig, ka’ du |høre nogen skrig (4)

 

Verden er i fare under |Bush, under Blair

under |Rumsfeld og Rice, ja og |Fjog især

de vil |fa’me ha Hussein, ja så |koste hvad det vil

For Sad|dam er for klam, de ka |ikk’ mer bruge ham (4)

 

Lande ligger øde efter |Bush efter Blair

efter |Fjog der får en kiks, jamen |er han ikke kær.

Pas nu |på, du Fjog, at den |kiks er okay

you |really oughta know, terror|ism finds a way.

 

rap-tekst:

fredsvagt Bo Richardt,  4913-1887,  bojak@bludo.dk

Espergærde, marts 2003