FredsVagt.dk

 

FredsVagten ved Christiansborg

 

 

 

Rapport fra dag 3743

 

17. januar 2012

 

 

 

I dag klagede Ole Birk Olesen over FredsVagten, der påstod at han, såvel som resten af det danske folk, er til nar for Fogh i betragtning af dennes landsforræderi; at bringe Danmark i fare, for sin egen karrieres skyld, ved at lyve lodret og grundlovsstridigt om nødvendigheden af en Irakkrig.

 

OBO ville angiveligt ikke finde sig i at blive kaldt en nar og tog til genmæle. Imidlertid fastholdt den tilstedeværende fredsvagt; undertegnede, sin påstand. OBO forlod snart arenaen med trussel om at melde til politiet at han ikke kunne gå forbi FredsVagten uden at blive kaldt en nar.

 

 

 

På olebirkolesen.dk læser vi følgende:

 

Jeg savner ægte mennesker med ægte holdninger i dansk politik. Politik er blevet et skuespil, hvor politikerne spiller roller i stedet for bare at være sig selv. Hvad mener vore nuværende politikere egentlig inderst inde? Ved du det? Jeg gør ikke. Der er for meget spin og for få ægte holdninger i politik i dag.

 

 

 

5 minutter senere kom en betjent ud fra Borgen og meddelte at der var blevet klaget, og at det står i politiets instruks at vi ikke må tale til folk. Hvis de ikke vil ta imod vort materiale må vi lade det blive ved det. Jeg anførte at jeg ikke havde råbt ad OBO og jeg havde heller ikke forsøgt at gi ham noget materiale. Men betjenten ville ikke diskutere sagen, blot meddele mig at der blev skrevet en rapport over den anførte klage. Og hvis der kom flere af den slags ville man overveje vores ’tilladelse’. Da jeg derved nævnte den højt besungne ytringsfrihed fik jeg igen at vide at han ikke ville diskutere. Men da han derefter fortsatte med at irettesætte mig mundtligt, bad jeg ham følgelig holde inde og gå tilbage og skrive sin rapport som vi så vil ta ad notam.

 

 

 

Nu står det således tilbage at en klage optages uanset der ikke er nogen vidner der kan fortælle hvad der egentlig skete. Principielt kan enhver, der har noget imod vi står der, klage over at vi generer ham. Selv om vores demonstration jo netop er beregnet til at ’genere’ dem der går ind for krig.

 

Denne erkendelse kalder på at FredsVagten søger aktindsigt i politiets journaler for at se hvad der egentlig er noteret om vores stand gennem 10 år.

 

 

 

Efterfølgende kontrollerede jeg politiets instruks der peger på straffelovens §267 (injurier) og Politibekendtgørelsens §3 om fornærmelig, uanstændig og anstødelig opførsel og §9 og hertil den specifikke formulering i ’tilladelsen’:

 

at demonstrationen afholdes på en sådan måde, at den ikke er til ulempe for de omkringboende, forretningsdrivende eller forbipasserende,

 

Her er der jo elastik nok til at forbyde enhver demonstration, hvorfor vi er tilbage ved en konkret vurdering af om min ret til at ytre mig eller OBO’s ret til ikke at føle sig forulempet, vejer tungest.

 

 

 

Og vi kan konstatere at FredsVagten må ikke være uanstændig og tiltale tilhængere af krig med kritik af deres gøren og laden, men Fogh må gerne være landsforræder; Højesteret har afgjort at gode danske borgere har ikke retslig interesse i Foghs grundlovsbrud. Og Danmark må gerne udøve terror (ifølge definitionen i Straffelovens § 114). Men FredsVagten må kun smile.

 

 

 

Bo Richardt

 

Dagmarvej 5

 

3060 Espergærde

 

5090-1860

 

bo@fred.dk