FredsVagt.dk

080323 Indkald til Generalforsamling

 

Kære FredsVagtens Venner

 

Årets generalforsamling er lagt

Mandag 21. april kl. 19

hos Jens Nielsen Boyesgade 3 st.th

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag.   
  5. Forelæggelse af budget
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af
  8. Eventuelt.
 

Under punkt 4 er der indkommet et forslag til ændring af vedtægter. Dette blev udsendt allerede i oktober som bilag til Nyhedsbrev nr. 3, og affødte ikke i den anledning nogen kommentarer.

Ændringerne sigter primært på at FredsVagtens Venner kan overleve den dag FredsVagten stopper, hvorfor foreningens øverste myndighed overgår fra repræsentantskabet til generalforsamlingen.

Nærmere interesserede medlemmer kan rekvirere forslagets fulde ordlyd ved mail til bo@fred.dk

 

Ifølge vedtægterne om vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kræver at mindst to tredjedele af samtlige fremmødte medlemmer på en generalforsamling stemmer herfor. Dog kan en tredjedel af de fremmødte medlemmer begære vedtægtsændringen prøvet på en ekstraordinær generalforsamling. 

Venligst

bestyrelsen