FredsVagt.dk

Pressemeddelelse 14. februar 2006 FredsVagten v/ Christiansborg

FredsVagten udtrykker sin sorg over den polarisering der sker mellem forskellige kulturer og som er brudt ud i lys lue med sagen om Muhammed-tegningerne. Uden at hovere må vi udbryde: hvad sagde vi! Og det gjorde vi fordi vi helt fra starten af terrorkrigene var klar over at så ensidige politiske holdninger og handlinger naturligvis fører til stor og berettiget vrede fra dem det går ud over.

Mange kloge (og dumme!) ord er sagt og skrevet i denne sag, vi må pointere nogen forhold:
- Det angivne grundlag for terrorkrigene er ikke tilstede. Vi ved reelt ikke hvad der foregik 11. sep. da de amerikanske myndigheder foreholder os væsentlige oplysninger til forståelse af hvordan 11. sep. overhovedet kunne finde sted. Der er desværre stærke indicier på amerikansk medskyld på højt plan. Oplagte spørgsmål der ikke besvares, og mystiske faktuelle forhold der ikke belyses. Terroraktionerne er omgivet af et, for et demokrati upassende hemmelighedskræmmeri.
- Der er en hyklerisk forskel på hvad "vi" må og hvad "de" må. Det er så ethvert tænkende menneske må ta sig til hovedet når Søren Gade refererer fra et NATO-topmøde om den ballade Danmark pt er udsat for: ”alle tager afstand fra brugen af vold!” Ja, DERES vold. Vores egen er åbenlyst helt i orden.
- Nu retter den hykleriske kritik sig mod Iran, som ikke må udvikle A-våben. Ikke at vi på nogen måde går ind for A-våben, men vi må da spørge; hvad med Israel. Og med denne kritik som propaganda-mæssigt udgangspunkt er der en stigende risiko for at Iran vil blive det næste mål i terrorkrigene.

Vi kan således mistænke Muhammed-balladen, hadet og polariseringen for at komme særdeles belejligt for de kræfter der vil mere krig. Dansk Fordomsparti går frem, som højrekræfter gør ved slige internationale kriser. De der skaber kriserne profiterer politisk af dem. Og der er masser af brægende får og nyttige idioter, der som demokratisk fyld får krigsherrernes vanvid til at ligne fornuftig konsensus.

Danmarks position som venligt og fornuftigt land er nedsablet. Ikke af muslimer, men af danske højreorienterede kræfter som knælende ved Gud Mammons alter gør hvad Hans præsteskab; krigsherrerne, udlægger til Hans ære; drag ud og omvend alle folkeslag til Markedets disciple. Da skal I belønnes rigeligt. Dog ikke i det hinsides, thi det eksisterer ikke i den Mammon'ske lære. Her har vi kun respekt for det kortsigtede individuelle livs jordiske gods.

Regeringen Fogh er ansvarlige for at Danmark er kommet i denne position; udsat for en hidtil uhørt international vrede. JyllandsPostens infantile æv-bæv til muslimerne var kun dråben. Men stadig sidder regeringen sikkert i sadlen og Foghs position som førstepuddel er ikke umiddelbart i fare.

Tillykke Fogh. Vi er MANGE som græder over demokratiets fallit; at skræmme os med falske fakta til at gå ind for krig, men en ordentlig statsmand lader sig ikke rokke. Han skal lede folket i den RIGTIGE retning og lidt løgn fremmer kun den pseudo-demokratiske proces. Tillykke Danmark at det er lykkedes dig at æde os så fede at vi ikke orker kræve demokratiet respekteret. Vi HAR det jo godt! Og nu kan vi få endnu mere smør i smørhullet.

FredsVagten v/ Bo Richardt Dagmarvej 5 3060 Espergærde