Fredsvagten ved Christiansborg

 

FREDSSANGE


 

Bog om FredsVagten

kan nu kun købes af mig personligt, send en mail til bo@fred.dk


 Nyhedsbrev 32, januar 2015


 Pressemeddelelse om den nye krig i Irak 1. okt. 2014


 Nyhedsbrev 31, oktober 2014


 Nyhedsbrev 30, juli 2014


 Nyhedsbrev 29, april 2014


 Nyhedsbrev 28, januar 2014


  Pressemeddelelse om 12-års-dagen


 Nyhedsbrev 27, oktober 2013


 løbeseddel om vejen til det danske demokrati for 200 år siden


Pressemeddelelser om

1 om Flagdagen 2013

2 om konflikten i Syrien


 

1. september var Peter og Hanne i Aachen i Tyskland for at være med til den årlige Fredspris-uddeling. FredsVagten er nomineret til prisen i 2014. I den forbindelse fremstilledes et fotohæfte til fremvisning...


Fredag den 39.8.2013 kl. 16 afholdes demonstration på Christiansborg slotsplads.

Nej til krig mod Syrien!
Nej til dansk krigsdeltagelse!

Indkaldere er Valby og Sydvest mod krig, Nej til krig, Fredsvagten ved Christiansborg, Hvidovre for fred, Stop terrorkrigen og Fredsministerium.dk

En faglig taler samt en fra Valby og Sydvest mod krig, en fra Nej til krig og muligvis en mere. Musik Arne Würgler.

Verdens mest krigsgale nationer – USA, NATO, Frankrig, Storbritannien, Tyrkiet, Israel og Danmark – nærmer sig et militært angreb på Syrien. Den danske statsminister bakker op om en USA-ledet krig, med eller uden FN-mandat. Og dette sker på trods af regeringsgrundlagets løfter, om ikke at gå i krig uden.

Målet er at sikre en pro-vestlig regering som et led i en plan for kontrol over Mellemøsten. Forhandlingsløsninger har været foreslået, men ikke udnyttet. I stedet vælger man krigens vej.


 

 Pressemeddelelse om FredsVagtens forhold til kamptroppernes tilbagetrækning

udsendt 22. juli 2013


 Nyhedsbrev 26, juli 2013


FredsVagtens Venner Generalforsamling

tirsdag 23. april kl 19

hos Minna Skafte Jensen, Søndre Allé 17, Valby

dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Indkomne forslag.   
  5. Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af bilagskontrollanter.
  8.  Eventuelt.

 Ad 4) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Send en mail til bo (at) fred.dk

Jeg beklager at jeg i netop udsendte Nyhedsbrev 25 kom til at skrive at det var mandag 23/4 - det er altså TIRSDAG 23/4

 


Fredsvagten er skam også på  facebook  - find os dér!


Fredsflag!

De flotte regnbuefarvede flag kan stadig erhverves igennem Fredsvagten - Læs her...

[Links og henvisninger, som der ikke længere er plads til på forsiden, kan i et vist omfang findes her]

· · · · ·

21. september 2014; fredsdag ved havnen, stor byge drev over og solen kom frem - Jørgen står ved

FredsVagtens støtteforening; gi en skærv og en hånd

køb et flag: PACE eller PEACE

Hvis du har lyst til at komme ned og stå vagt sammen med os, så kom ned på pladsen og skriv dig på en vagt, eller ring og snak med os. Minna er skemaansvarlig på 6591-9789 minna.s.j (at) gmail.com, og Bo er bagmand på 5090-1860 bo (at) fred.dk

Selv om det kan virke håbløst at stå dernede og blafre sammen med de smukke fredsflag... så er det dog SÅ meget mere end at sidde i sin sofa og være magtesløs. Selv i denne kolde november 2010 hvor vinteren er startet usædvanligt tidligt og i skrivende stund har bidt sig fast med frostvejr i kommende uge, holder vi varmen ved følelsen af at gøre en forskel.Se Inges beretning på facebook.

Thi det er ikke mindst nyttigt indeni, hvor alternativet er at fortrænge afmagten. Alle fortrængninger sætter sig psykosomatisk, så det er, selv i bidende kulde og trøstesløs regn, sundere at bekæmpe sin afmagt med handling - så ubetydelig den end kan se ud... FredsVagten er EFFEKTIV INEFFEKTIVITET... lissom græsset - du kan ikke se det gror, men det gør det alligevel med uimodståelig stædighed.

20. september 2008 har vi optaget en video til youtube som på engelsk lige præsenterer vagten

1. september 2013 var FredsVagten i Aachen og deltog i en fredspris uddeling. Til dette formål fik vi fremstillet et fotohæfte

Kom og vær med

/Bo
redigeret 21. december 2013


Krig er terror!
Kontakt:
Telefon: 2346-0793
Mail: fredsvagt@fredsvagt.dk

Opdateret: 13/01/2015